Gå til hovedindhold
Funktionsnedsættelse
Handicap
Hjælpemidler

Tilskud til forbrugsgoder

Du kan søge om hjælp til forbrugsgoder efter Serviceloven.

Indhold

  Forbrugsgoder er produkter, der fremstilles og forhandles bredt med den almene befolkning som målgruppe. Som forbrugsgoder kan følgende bl.a. nævnes: el-køretøj, gelænder og trehjulet benzindrevet knallert.

  Der kan ydes hjælp efter Servicelovens §§ 112 og 113 til forbrugsgoder til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.

  Hvis du vurderes at være berettiget til hjælp til et forbrugsgode, vil det oftest være et tilskud på 50 % af et standardprodukt.

  Kommunen bevilliger ikke hjælp til forbrugsgoder, der findes i de fleste hjem (sædvanlig indbo), fx topmadras, robotstøvsuger, køkkenmaskiner, ladcykler med eller uden hjælpemotor, tohjulede cykler med eller uden hjælpemotor, støjreducerende høretelefoner, smartphones eller tablets.

  Ved ansøgning om el-køretøj, trehjulet knallert eller køretøj med kabine, skal du både udfylde ansøgningsskemaet "Ansøgning om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning" og det udvidede spørgeskema "Ansøgning om køretøj supplerede oplysninger"

  Sådan søger du om tilskud til forbrugsgoder

  For nogle forbrugsgoder kan du selv booke møde med en visitator når du har sendt ansøgningen.

  Du kan selv booke et møde med visitator, hvis du søger om følgende hjælpemidler:

  • Elkøretøj
  • Kabinescooter
  • Benzindrevet trehjulet knallert

  Hvis du ønsker at søge om tilskud til et forbrugsgode, skal du:

  1) Udfyld og indsend ansøgningsskemaet

  2a) Hvis du selv eller med hjælp fra en pårørende kan transportere dig til et møde, kan du selv booke tid til et møde med en visitator på et tidspunkt der passer i din hverdag. I det omfang du har mulighed for det, opfordrer vi til at du booker et møde, da det vil lette processen. Mødet afholdes på Næstved Kommunes Hjælpemiddelvisitation på Kasernevej 15, 4700 Næstved.

  Book møde med visitator

  Når du har booket tid til et møde, vil du modtage et kvitteringsbrev med link til et supplerende spørgeskema. I det omfang du har mulighed for det, opfordrer vi til at du booker et møde, da det vil lette processen.

  2b) Hvis du ikke selv eller med hjælp fra en pårørende kan transportere dig til et møde, skal du udfylde ansøgningsskemaet, og du vil herefter blive kontaktet af en visitator.

  Du kan få hjælp til transport eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og forbrugsgoder, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for personer der modtager sociale pensioner.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)