Skip to main content

Tilskud til forbrugsgoder

Der kan søges om hjælp til forbrugsgoder efter serviceloven.

Indhold

  Forbrugsgoder er produkter, der fremstilles og forhandles bredt med den almene befolkning som målgruppe. Som forbrugsgoder kan følgende bl.a. nævnes:

  • El-køretøj
  • Trehjulet knallert

  Der kan ydes hjælp efter Servicelovens §§ 112 og 113 til forbrugsgoder til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.

  Hvis du vurderes at være berettiget til hjælp til et forbrugsgode, vil der oftest være en egenbetaling på 50 % af et standardprodukt.

  Ved ansøgning om el-køretøj, trehjulet knallert eller trehjuletcykel, skal du både udfylde ansøgningsskemaet "Ansøgning om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning" og det udvidede spørgeskema "Ansøgning om køretøj supplerede oplysninger"

  Du kan ligeledes henvende dig til:
  Center for Sundhed og Ældre,
  Rådmandshaven 20,
  4700 Næstved.
  Tlf.: 5588 1200

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)