Gå til hovedindhold
Demens
Omsorg

Demens

Det kan være svært at få en demenssygdom - både for dig og dine pårørende.
Næstved er en demensvenlig kommune, der tilbyder forskellige former for vejledning, aflastning, sociale og fysiske aktiviteter til mennesker med demens og dine pårørende. Tilbuddene kan hjælpe jer til at have en mere aktiv og meningsfuld hverdag.

Kvinde kigger undrende på sine nøgler mens hun står foran hoveddøren

Indhold

  Der kan være mange grunde til, at du har svært ved at huske. Det kan skyldes en sygdom, som der ofte kan gøres noget ved, men kan også skyldes en demenssygdom. 

  Hvis det er en demenssygdom, er der i nogle tilfælde en behandling, som kan gøre du og din familie kan klare sig uden de store problemer. 

  Derfor er det vigtigt, at du og dine pårørende, taler med din læge om, at du har svært ved at huske. Så vil lægen kunne undersøge det. 

   

  Videnscenters viden om undersøgelse for demens

  Den viser sig ved, at du oplever en hurtig ændring i din mentale tilstand. Det kan skyldes et, som også kaldes delir eller delirium. Det er en forbigående forvirrings tilstand, der kommer indenfor nogle timer og optil nogle dage.

  Det skyldes ofte en sygdom i din krop, som for eksempel en infektion, medicin, manglende væske eller måske en ikke velbehandlet sygdom.

  Tegn på at du er i delir

  • Er ikke så klar i hovedet, som du plejer.
  • Har svært ved at fokusere, opretholde eller ændre fokus.
  • Hukommelsessvigt.
  • Desorienteret – du kan for eksempel ikke huske, hvor du er.
  • Problemer med at tale.
  • Har svært ved at genkende omgivelserne.
  • høre eller synshallucinationer - ser eller hører ting andre ikke gør
  • balanceproblemer
  • Virker fjern og uopmærksom.

  Du kan dø af det

  Delir er ufarligt, hvis det bliver behandlet, men ubehandlet delir kan gøre dig meget syg. I nogle tilfælde kan du dø af det. Derfor er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge eller lægevagten, hvis du oplever nogle af tegnene ovenfor. Det samme gælder hvis du oplever at en af dine pårørende får ovenstående symptomer.

  Det er i alle tilfælde vigtigt, at du får drukket noget væske.

   

  Videnscenter for demens viden om delirium

  Ved du, hvad du skal gøre, hvis du ser en person, der er forvirret og ikke kan finde hjem? Eller som står og fumler med pengene i Netto? Der er stor sandsynlighed for, at du støder på et menneske med demens i din dagligdag. Derfor er der også stor sandsynlighed for, at personen har brug for din forståelse eller hjælp.

  Næstved kommune samarbejder med Alzheimerforeningen om at gøre Næstved mere demensvenlig. Det betyder, at kommunen gennem forskellige initiativer vil forbedre demensindsatsen og hjælpe borgerne til en større forståelse af sygdommen. 

  Derfor har Næstved Kommune uddannet en gruppe frivillige Demensven instruktører.

  Hvad er en demensven instruktør?

  En Demensven instruktør giver basisviden om demens og hjælper med at skabe øget forståelse for mennesker med demens og deres situation. De giver dig viden om demens på en letforståelig måde. Det handler om at skabe en forståelse for, hvad det vil sige at have en demenssygdom, og hvad du kan gøre som Demensven.

  Demensven instruktører er uddannet til at afholde informationsmøder, som er en måde at finde nye Demensvenner i lokalområdet. Du vil som deltager på et informationsmøde:

  • bliver klædt på med grundlæggende viden om demens 
  • få viden om, hvordan du kan hjælpe
  • du vil blive demensven

  Demensven instruktører er med til at udbrede viden om demens og derved fremme at mennesker med demens kan leve et så godt liv som muligt. 

  Demensven instruktøren kan afholde informationsmøder i foreningslivet, i eget netværk eller i butikker, organisationer, virksomheder og offentlige institutioner.

  Hvis du er interesseret i at få en demensven-instruktør ud til jer, kan du kontakte demensven-instruktør koordinatorer, specialist i demens og psykiatri Thomas Kaae på 2947 4245

  Du kan på Alzheimerforeningens hjemmeside finde oplysninger om hvilke foreninger, som er demensvenlige i Næstved kommune. 

   

  Find den nærmeste demensvenlige forening eller forretning

  Der er dog nogle ting, som er helt normalt at glemme og andre ting, som er advarselstegn på demens.

  Nedenfor er nogle af tegnene på demens:

  • Svækket hukommelse
  • Svært ved at udføre kendte opgaver
  • Problemer med sproget
  • Manglende orientering af tid og sted
  • Dårlig eller nedsat dømmekraft
  • Problemer med at tænkte abstrakt
  • Problemer med at forlægge ting
  • Forandringer i humør og adfærd
  • Ændringer i personligheden
  • Mangel på initiativ
  • Trækker sig socialt og følger ikke med i samtaler

   

  Videnscenter for demens - 10 Advarselstegn på demens

  Alle kan henvende sig til en specialist i demens og psykiatri med en bekymring om demens. Her kan du få råd og vejledning.

  Udredningen af demens foregår via din læge, som henviser til en hukommelsesklinik. Det er vigtigt at opdage en demens tidligt, så der er en mulighed for at få den rette behandling og i som familie får et så godt forløb som muligt.

  Specialisterne i demens og psykiatri kan yde støtte i udredningsforløbet. Vi kan hjælpe med information, kontakt til din læge og hukommelsesklinik, samarbejde på tværs af faglighed og vi kan også hjælpe med kontakt til visitation, frivillige med mere.

  En samtale med dig

  Du har mulighed for at kontakte en specialist i demens og psykiatri, for at få:

  • en samtale,
  • et hjemmebesøg,
  • oplysninger om relevante lokale arrangementer
  • viden om egnede aktivitetstilbud 
  • viden om aflastnings- og midlertidige ophold
  • vejledning og rådgivning i forhold til demens


  Hvem skal jeg kontakte

  Vi dækker forskellige dele af kommunen. Du kan derfor under kontaktoplysningerne til højre se, hvilken del vi dækker. 

  Hvis du er i tvivl, om hvilken del du bor i, kan du se om du kan finde det på kortet nederst på siden. 

  Du kan på hos Demential Cultural Mediation få inspiration til aktiviteter i det daglige med en pårørende med demens. Du finder dem under menuen "Tools and Training".

  Der er også starthjælp til dig kulturaktører og kulturformidler,  så det bliver lettere at inddrage mennesker med demens.

   

  Demential in Cultural Mediation

  Siden er engelsk med danske vejledninger til de kulturelle forslag.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)

  Sundhedstilbud