Gå til hovedindhold

Private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn

Find oversigten over private pasningsordninger og daginstitutioner i kommunen. Du kan også finde retningslinjer for tilskud til pasning af dine egne børn og til private pasningsordninger.

børne tegning

Indhold

  Privat pasningsordning for de 0-3 årige

  Private pasningsordninger er privat pasning, hvis arbejde er baseret på en aftale mellem barnets forældre og den private pasningsordning.
  Kommunen skal give tilladelse til, at der må modtages børn i en privat pasningsordning.

  Nord:

  Prinsen & Prinsessen
  Pernille Nielsen
  Tværvej 9
  4700 Næstved
  Tlf. 2713 1184
  E-mail:  tvillingerne2@hotmail.com

  Hos Jan
  Jan Grathwohl
  Tværvej 10
  4700 Næstved
  Tlf. 2835 3008
  E-mail: info@hosjan.dk
  Facebook: Hos Jan

  Lærken
  Jette Lærke
  Elmevej 8, Fensmark
  4684 Holmegaard
  Tlf. 3215 0705/2737 9200
  E-mail: Jetteeghorst74@gmail.com
  www.laerken-jette.dk

  Rikke & Morten Westphal - BOBLERNE
  Leg og bevægelse
  Ahornvej 23, Fensmark
  4684 Holmegaard
  Tlf. 2684 7873
  E-mail: rikkewestphal@gmail.com
  www.rikkesbobler.dk

  De små Stjerner
  Arijana Estrup
  Pilevej 12
  4684 Holmegaard
  Tlf. 5360 6501
  E-mail: arijana@desmaastjerner.dk
  www.desmaastjerner.dk

  Det grønne børneliv
  Helle Ludvigsen
  Nyvej 6
  4684 Holmegaard
  Tlf. 2992 4694
  E-mail: hellefensmark@gmail.com
  www.detgrønnebørneliv.dk

  Lise Jørgensen
  Fensmarkvej 117
  4700 Næstved
  Tlf. 2329 3188
  E-mail liselundebakke@gmail.com
  www.Denlillebondegaard.dk

  Øst

  Christina Sørensen
  Alfehøjen 2
  4700 Næstved
  Tlf. 2544 3112
  E-mail: Christina@hotmail.com

  Blangsbjerggaards Private Pasningsordning "Natur i Børnehøjde"
  Ulla Thomasen
  Sneserevej 99, Blangslev
  4700 Næstved
  Tlf. 2266 0719

  Vest

  Dorthes Tumlinger
  Dorthe Jørgensen
  Halfdan Rasmussens Vej 52
  4700 Næstved
  Tlf. 5091 1773
  E-mail: hdrvej52@outlook.dk
  www.dorthestumlinger.dk

  Gaia's Børn - Økologisk Bondegård
  Marloes de Vries
  Tobias Fundal
  Slagelsevej 250, Vallensved
  4700 Næstved
  Tlf. 57848000/93949982
  E-mail:  gaiasborn@gmail.com

  Spurveungerne
  v/ Jette Thuesen
  Spurvevej 34
  4250 Fuglebjerg
  Tlf. 5545 4321
  E-mail info@spurveungerne.dk
  www.spurveungerne.dk

  Tina's Rollinger
  v/ Tina Dybdal
  Stensgårdsvej 18, Hyllinge
  4700 Næstved
  Tlf. 2819 4003
  E-mail:  t-dybdal@hotmail.com
  www.tinasrollinger.dk 

  Raaddams Brumbasser
  Tina Raaddam Sørensen
  Jenstrupvej 21, Hyllinge
  4700 Næstved
  Tlf. 2293 5226
  E-mail: t.l.raaddam@hotmail.com
  www.tinaraaddam.dk

  Barn i Naturen - økologisk pasningsordning
  Lotte Fundal
  Lærkevej 2 a
  4700 Næstved
  Tlf. 5577 3494
  E-mail: kontakt@barninaturen.dk
  www.barninaturen.dk

  Hos Larverne
  Christina og Jonas
  Johanne Korchs Vej 33
  4700 Næstved
  Tlf. 2758 5000
  E-mail: kontakt@hoslarverne.dk
  www.hoslarverne.dk

  Thittelitterne
  Maria Høgh Thorsen
  Thit Jensens vej 61
  4700 Næstved
  E-mail: Thittelitterne@outlook.dk
  www.thittelitterne.dk

  De Små Agern
  Emilie Schneider Kjærsgaard Larsen
  Sandageren 41
  4700 Næstved
  E-mail: desmaaagern@hotmail.com
  www.desmaaagern.dk

  Børnetoppen 
  Louise Dyrehauge
  Næblerødvej 3A
  4250 Fuglebjerg
  Tlf. 6021 9259
  boernetoppen@gmail.com
  www.boernetoppen.123hjemmeside.dk

  Syd

  Nadhjas private Pasningsordning
  Lindevænget 13, Appenæs
  4700 Næstved
  Tlf. 8135 4700
  E-mail:  nadhjathomsen@gmail.com
  www.nadhjasprivatepasningsordning.dk

  Den Grønne Flyver
  Bitten og Jesper Jørgensen
  Stigsnæsvej 4
  4700 Næstved
  Tlf. 2627 8688
  www.dengronneflyver.dk
  Facebook: Den Grønne Flyver

  Gitte Jakobsen
  Englebjergvej 33
  Rønnebækhuse
  4700 Næstved
  Tlf. 2369 5632
  E-mail gitte.jakobsen.40@gmail.com

  Krista Sønderup
  Odensevej 44
  4700 Næstved
  Tlf. 2446 8697
  E-mail: Krista.soenderup@gmail.com
  www.Kristasønderup.dk
  Facebook: @kristaSoenderup (Krista Sønderup - Privat børnepasning)

  Margit's Guldklumper
  Margit Fälling
  Assensvej 56
  4700 Næstved
  Tlf. 23695159
  E-mail:  jan@margit-guldklumper.dk
  www.margit-guldklumper.dk

  Maria-hønen
  Maria Jørgensen
  Kongsnæsvej 11
  4700 Næstved
  Tlf. 2628 5665
  E-mail: maria-hoenen@live.dk
  www.maria-hoenen.dk

  Nanna "i det gule hus", de 3 P'er
  Professionel Privat Pasningsordning
  Nanna Larsen
  Højen 21, Mogenstrup
  4700 Næstved
  Tlf. 2290 0460
  www.nanna-i-det-gule-hus.123hjemmeside.dk

  BYMOSEGÅRD
  Nyskovvej 8
  Hammer Torup
  4700 Næstved
  Tlf. Pernille 2513 8858
  Tlf. Thomas 6016 4637
  E-Mail: elsebeth@waterval.dk
  www.bymosen.dk

  De små liljer
  Caroline Juel Nielsen
  Dyrnæsvej 23
  4700 Næstved
  Tlf. 3166 0332
  E-Mail: Desmaaliljer@gmail.com
  www.desmåliljer.dk

  De Små Mejser
  Sanne Nielsen
  Mejsevænget 4
  4700 Næstved
  Tlf. 2726 6481
  Email: sanne@desmaamejser.dk
  www.desmaamejser.dk

  Sandras Banditter
  Sandra Roland
  Nyborgvej 63
  4700 Næstved
  Email: sandra@sandrasbanditter.dk
  www.sandrasbanditter.dk

  Villa Tumle
  Nina Hoff Hansen
  Assensvej 61
  4700 Næstved
  Tlf. 2275 7704
  Email: info@villatumle.dk
  www.villatumle.dk
  Facebook: www.facebook.com/villatumle.dk 

  Tilsyn

  Næstved Kommune skal løbende føre tilsyn med private pasningsordninger, hvor forældrene modtager økonomisk tilskud til brug for ordningen.

  Tilsynsforpligtelsen påhviler den kommune, der godkender en pasningsaftale mellem forældre og en børnepasser.

  Ved godkendelsen skal Næstved Kommune både godkende, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer, hvor pasningen skal foregå er forsvarlig, samt de økonomiske forhold i aftalen er i orden.

  Private pasningsordninger kan modtage op til 5 børn. Der kan indskrives flere børn, hvis den private pasningsordning ansætter en medarbejder mere, og hvis forholdene herfor er til stede.

  5 børn pr. voksen og den voksne må aldrig være alene med mere end 5 børn.

  Private pasningsordninger i anden kommune

  Hvis Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune godkender en pasningsaftale, der forudsætter, at barnet passes i en anden kommune, har opholdskommunen tilsynsforpligtelse med pasningsordningen, for så vidt angår dette barn.

  Kommunalbestyrelsen kan aftale med den anden kommune, at denne udfører tilsynet på vegne af opholdskommunen.

  Beskrivelse af tilsyn

  Der er ikke centralt fastsatte krav til, hvordan udmøntningen af tilsynspligten skal foregå, men følgende skal indgå i tilsynet:

  • De fysiske rammer
  • Sikkerhed
  • Hygiejne

  I forhold til sikkerhedsmæssige og hygiejniske hensyn kan der lægges de samme retningslinjer til grund for tilsynet, som er gældende for den kommunale dagpleje.

  Tilsynet skal undersøge og vurdere, om tilbuddet i sin udformning bliver udført på en faglig forsvarlig måde, herunder at det daglige arbejde lever op til de lovgivningsmæssige krav, der følger dagtilbudsloven og anden lovgivning.

  I tilsynet med den private pasningsordning, vil der blive lagt vægt på:

  • Barnets almindelige trivsel og udvikling, herunder behov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling.
  • Børnepasserens kompetencer, - formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler.

  Private pasningsordninger i Næstved Kommune vil som et minimum få et tilsyn pr. år. Tilsynsopgaven er uddelegeret til dagplejekonsulenterne i dagplejen

  Den private pasningsordning har pligt til at modtage tilsynsbesøg som kan være både anmeldt og uanmeldt.

  Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse til en privat pasningsordning, hvis det ved tilsyn konstateres, at der ikke leves op til de krav som fremgår af dagtilbudsloven og /eller pasningsaftalen mellem forældrene og den private børnepasser ikke følges eller opfyldes.

  Hvad er Frit valg-ordningen?

  Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte en privat pasningsordning i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Frit valg-ordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med en privat pasningsordning om pasning af barnet. Tilskuddet kan altså ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.

  Hvem kan passes i Frit valg-ordningen?

  Frit valg-ordningen omfatter som udgangspunkt børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Der kan dog gives tilskud til privat pasning til forældre med børn under 24 uger.

  Kommunen kan have besluttet særlige regler for, hvilke aldersgrupper, der kan få tilskud, og hvor stort tilskuddet er.

  Næstved Byråd har besluttet følgende:

  • Forældre med børn i alderen fra 0 uger og indtil 3 år, og som er berettiget til en plads i et dagtilbud, har adgang til at søge tilskud efter Frit valg-ordningen. Det betyder, at også forældre, som har fået en plads i et dagtilbud kan meddele kommunen, at de i stedet ønsker at ansøge om et tilskud til at dække udgifterne til en privat pasningsordning.
  • Forældrene kan ikke benytte tilskuddet til betaling for en plads i en puljeordning (puljeinstitution).
  • Der er mulighed for tilskud til en privat pasningsordning til forældre i kombination med, at barnet har en plads i dagtilbud inden for rammerne af de deltidspladser, der er i kommunen. Det samlede tilskud kan ikke overstige udgiften til en fuldtidsplads.
  • Der kan i ganske særlige tilfælde gives mulighed for tilskud til privat pasningsordning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barselsdagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller orlovsydelse i medfør af lov om børnepasningsorlov, jf. de særlige tilfælde der er nævnt i vejledningen til Dagtilbudsloven, for så vidt barnet er under 3 år.
  • Såfremt kommunen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger anser det for nødvendigt, at et barn skal optages i et kommunale dagtilbud, kan forældrene ikke benytte ordningen.
  • Forældre, som på forhånd kan oplyse, at de kun ønsker tilskuddet i 2-3 måneder, for derefter at vende tilbage til et kommunalt tilbud, kan ikke godkendes til at modtage tilskud.
  • Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2023 maksimalt kr. 6.711,- pr. måned (for en fuldtidsplads på 48 timer, svarende til en fuldtidsplads i den kommunale dagpleje). Reduceres åbningstiden i privat pasningsordning med 5 timer eller mere vil tilskuddet blive reduceret forholdsmæssigt. Begrænset åbningstid er at sammenligne med en deltidsplads. Forældrebetalingen skal dog som minimum udgøre 25% af de faktiske udgifter.
  • Tilskud til en privat pasningsordning i kombination med et dagtilbud kan tilbydes, hvor barnet har en deltidsplads på 30 timer i et dagtilbud. En omregning i forhold til en fuld plads vil betyde, at der i kombination med en deltidsplads på (30) vil kunne indgås aftale om en privat pasningsordning på max. 18 timer pr. uge
  • Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvori retten til tilskuddet ophører (dvs. senest i måneden før barnet fylder 3 år). 

  To slags pasning i Frit valg-ordningen

  Frit valg-ordningen giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og en privat pasningsordning:

  • En aftale, hvor forældrene er arbejdsgivere og den private pasningsordning er lønmodtager eller
  • En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtelser.

  Arbejdsgiver/lønmodtager-modellen
  Her er forældrene arbejdsgiver og ansætter en til at varetage en privat pasningsordning, f.eks. en ung pige eller en bedsteforælder. Denne model indebærer en række forpligtelser for forældrene, bl.a. oprettelse af CVR-nummer, indbetaling af ATP-bidrag, feriepenge og tegning af arbejdsskadeforsikring. Indgår forældrene aftale med en person om at være ”ansat i huset”, kan der desuden være tale om udgifter til kost og logi, hvor der gælder særlige regler.

  Selvstændig erhvervsdrivende-modellen
  Her køber forældrene børnepasning hos en selvstændig erhvervsdrivende. Forældrene betaler en fast takst for pasningsordningen, som en bruttobetaling, der også skal dække løn i forbindelse med ferie, sygdom, barsel og lignende. I denne model er forældrene altså ikke arbejdsgivere og har dermed ikke forpligtelser omkring ATP mv.

  Flere forældre kan gå sammen
  Flere forældre kan gå sammen om at etablere en privat pasningsordning, eller de kan vælge at købe en plads i en privat pasningsordning, der er etableret af andre. I den slags ordninger er det vigtigt, at forældrene er afklaret i forhold til, om de påtager sig en arbejdsgiverrolle, eller om de køber børnepasning hos en selvstændig erhvervsdrivende. Hvis flere forældre går sammen om at benytte den samme private pasningsordning, kan det være praktisk, at de foretager ansættelsen i fællesskab, sådan at der kun er tale om ét ansættelsesforhold. Det vil sige, at ét af forældreparrene sørger for de administrative forpligtelser som f.eks. indbetaling af ATP, indberetning til skatteforvaltningen og lignende.

  Forældrenes forpligtelser
  Uanset hvilken type aftale, forældrene vælger, skal der indgås en skriftlig aftale med den pasningsordning, der skal passe barnet, og kommunen skal godkende aftalen, inden der udbetales tilskud. Den skriftlige aftale skal indeholde oplysning om bl.a. lønnen, arbejdstiden, rettigheder i forhold til ferie og sygdom samt opsigelsesvarsel. Forældrene skal dokumentere over for kommunen, hvilke udgifter man vil have til den private pasningsordning. Det er kommunen, der fastsætter kravene til dokumentation og beslutter, hvilke udgifter, der kan medregnes som grundlag for beregning af kommunens tilskud.
  Søg tilskud til privat pasning på nemboern.naestved.dk Forældrene har pligt til at orientere kommunen om ændringer i aftalen, og kommunen skal godkende ændringen, inden den sættes i værk.

  Kommunens forpligtelser
  Kommunen skal godkende den enkelte pasningsordning – både personen og den skriftlige aftale. Nogle kommuner har besluttet særlige retningslinjer, f.eks. regler om udbetaling af løn i den private pasningsordning mv. Kommunen skal oplyse om disse retningslinjer. Kommunen er forpligtet til at tilbyde forældrene administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet, svarende til kommunens udgifter hertil. Administrationsopgaven skal ikke nødvendigvis varetages af kommunen, men kan også varetages af f.eks. private. Næstved byråd har besluttet, at opgaven varetages af privat udbyder og at afregningen sker direkte mellem udbyderen og forældrene. Kommunen er desuden forpligtet til at føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger, der oprettes under Frit valg-ordningen. Kommunen fastsætter de nærmere retningslinjer for tilsynets udøvelse. Forældrene og den private pasningsordning orienteres om retningslinjerne, f.eks. om der bliver aflagt uanmeldte tilsynsbesøg.

  Kommunen kan opstille krav til den private pasningsordning, som skal opfyldes som forudsætning for godkendelse af en pasningsaftale, når kommunen skønner, der er nødvendigt. Kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis man skønner, at de fysiske rammer eller den person, som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven. Kommunen skal påse, at aftalen mellem forældre og den private pasningsordning er afklaret for så vidt angår de rettigheder og forpligtelser, aftalen indebærer for de to parter. Det kan f.eks. være spørgsmål om beskatning, ATP-bidrag, feriegodtgørelse, løn under sygdom, dagpengeret osv. Endelig har kommunen pligt til at indberette til den lokale skattemyndighed, når der indgås en pasningsaftale.  Godkendelse og tilsyn med den enkelte private pasningsordning udføres af den kommunale dagpleje.

  • Ved godkendelsen gennemgås bl.a.:
  • Vilkår og pasningsaftaler, herunder at den, der ansættes oplyses om, at lønnen beskattes som B-indkomst.
  • Sikkerheden I hjemmet
  • Tavshedspligt
  • Den ansattes eller den selvstændige erhvervsdrivendes kvalifikationer

  Tilsyn foretages både anmeldt og uanmeldt.

  Ved ophør af Frit valg-ordningen gælder:
  Når forældrene via nembørn booker en plads til barnet i et kommunalt dagtilbud, ophører indmeldelsen i privat pasningsordning automatisk, husk at give besked om denne ændring via Send Digitallt knappen i bunden af denne side.

  Plads i det kommunale system kan altid bookes via nembørn.dk

  Hvordan søger jeg?

  Log på nemboern.naestved.dk med nemID.
  Vælg forælderens navn
  Vælg økonomi
  Vælg privat pasning
  Under ansøgningstype vælges privat pasning med ansat børnepasser, hvis der ansættes en privat børnepasser i jeres eget hjem. Vælg privat pasning med selvstændig børnepasser, hvis den private børnepasser har selvstændig virksomhed
  Udfyld tidsinterval for pasningsordningen, hvilke børn der skal indgå, børnepasserens oplysninger, samt løn. Her tastes det fulde beløb, inkl. tilskuddet fra kommunen.
  Vedhæft den udfyldte og underskrevne kontrakt med børnepasseren.
  Tryk bestem tilskud, og derefter send ansøgning.
  Når ansøgningen er behandlet og godkendt, modtager du et bevillingsbrev i NemPost.
  Der kan gå op til 8 uger før udbetalingen kan finde sted. Der udbetales dog med tilbagevirkende kraft fra starttidspunktet på ansøgningen.

  Sådan beregnes tilskuddet til privat børnepasning
  Kommunen fastsætter et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskud til deltidspasning fastsættes på grundlag af tilskuddet til fuldtidspasning. Kommunen kan have besluttet særlige regler om tilskud til deltidspasning. Tilskuddet beregnes ud fra forældrenes dokumenterede udgifter og kan højst udgøre 75 % af udgifterne til den private pasningsordning. Forældrene skal altså selv som minimum dække 25 % af de faktiske pasningsudgifter.

  Udover at dække løn mv. til børnepasseren, kan tilskuddet anvendes til dækning af andre rimelige udgifter, som i øvrigt kan være en del af driftsudgifterne ved dagpasning, f.eks. udflugter eller arbejdsskadeforsikring. Øvrige udgifter udover lønnen, som der søges tilskud til, skal aftales med kommunen. Udgifterne skal fremgå af den skriftlige pasningsaftale.

  Udbetaling af tilskuddet
  Tilskuddet udbetales enten forud eller bagud afhængigt af, om børnepasseren får sin løn forud eller bagud. Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvor retten til tilskuddet ophører. Hvis forældrene eller børnepasseren afbryder et pasningsforhold, og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren/pasningsordningen, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til kommunen. Kommunen kan desuden standse udbetalingen af pasningstilskuddet, hvis forældrene ikke overholder den indgåede aftale. Tilskuddet indgår ikke i beregningen af ydelser efter den sociale lovgivning og beregningen af SU, idet tilskuddet altid skal gives videre til den, der passer barnet. Børn, der passes i Frit valg-ordningen, er med virkning fra den 1. januar 2004 omfattet af reglerne om søskendetilskud.
  Børn, der passes i Frit valg-ordningen er ikke omfattet af reglerne om fripladstilskud.

  Når forældrene er arbejdsgivere
  Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv.

  CVR-nummer
  Har forældrene arbejdsgiverforpligtelse, skal de have tildelt et CVR-nummer. Det skal bruges, når der skal indbetales ATP, feriegodtgørelse osv. CVR-nummeret fås ved henvendelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V., tlf. nr. 33 30 77 00, hjemmeside www.eogs.dk. Når man udfylder registreringsblanketten kan det anbefales, at man oplyser, at der er tale om et ansættelsesforhold knyttet til Frit valg-ordningen efter §80 i Dagtilbudsloven.

  Frit valg-ordningen er ikke omfattet af momsloven, lønsumsafgiftsloven og kildeskatteloven.

  ATP
  Der skal betales ATP, når en ansat børnepasser er fyldt 16 år men endnu ikke 67 år. Det er antallet af timer, som børnepasseren er beskæftiget i de enkelte lønperioder, der afgør, om der skal betales ATP-bidrag, og hvor meget, der skal betales.

  Man skal betale ATP-bidrag, når børnepasseren er beskæftiget i

  • mindst 39 timer om måneden (månedslønnede)
  • mindst 18 timer i 14-dages perioden (14-dages lønnede) eller

  mindst 9 timer om ugen (ugelønnede)

  Når man skal beregne, hvor mange timer børnepasseren er beskæftiget, skal man naturligvis medregne de egentlige præsterede arbejdstimer. Derudover skal man bl.a. medregne:

  • Ferie og søn- og helligdage. Ferie, der afholdes med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, skal dog ikke medregnes. Udbetales der løn for søgnehelligdage, skal disse perioder medregnes ved opgørelsen af antallet af timer.

  Fravær som følge af sygdom, barsel og adoption. De perioder, hvor forældrene udbetaler løn eller dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel eller adoption, indgår også i opgørelsen af antallet af timer. Hvis der udbetales dagpenge, skal der - udover det sædvanlige ATP-bidrag - udbetales et yderligere bidrag for hver time. Dette yderligere bidrag fremgår af skemaet under ”Daglønnede m.fl.”.

  Indberetning og betaling af bidrag
  Lønmodtagerens andel udgør 1/3 af ATP-bidraget, og forældrenes egen andel udgør 2/3. Man hæfter over for ATP for det fulde ATP-bidrag, altså også for lønmodtagerens andel. Hvis man af den ene eller anden grund har undladt at tilbageholde lønmodtagerens del af bidraget, skal forældrene selv betale hele bidraget (og kan herefter eventuelt søge 1/3 af bidraget refunderet hos lønmodtageren).

  Børnepasserens løn udbetales som B-indkomst. Derfor skal man indberette direkte til ATP på særlige indberetningslister, som man kan få hos ATP. Man skal indberette årligt, og de udfyldte lister skal sendes til ATP senest den 20. januar. Hvis man ønsker at indberette på andre måder, skal man henvende sig til ATP.
  Man kan betale ATP-bidraget på forskellige måder


  • Man kan betale ved at anvende pengeinstitutternes lønservicesystemer eller andre servicebureauer, der har aftale med ATP. Er man tilsluttet en sådan ordning, får man ingen indbetalingskort fra ATP. Nærmere oplysninger om denne betalingsmåde kan fås i pengeinstitutter og servicebureauer
  • Man kan også benytte InformationsService (PBS), hvor man kan afregne direkte fra ens lønsystem. For at kunne anvende den mulighed, skal ens lønsystem være tilrettet InformationsService. Benytter man InformationsService, modtager man ikke indbetalingskort fra ATP. Nærmere oplysning på tlf. 4489 2720
  • Der er også mulighed for at bruge det indbetalingskort, som ATP sender, når man ikke er tilmeldt InformationsService eller et servicebureau. Man betaler enten på posthus eller i et pengeinstitut
  • Hvis man benytter PC-Homebanking, kan man indbetale ATP-bidraget ved at taste ATP’s gironummer (2550008) samt CVR-nr. og den periode som betalingen vedrører. Man kan få nærmere oplysninger om Homebanking hos eget pengeinstitut
  • Endelig kan man betale ATP-bidrag ved at sende en check. ATP skal have modtaget checken senest på sidste rettidige betalingsdag 

  Man er forpligtet til at betale til tiden, selv om man ikke har modtaget indbetalingskortet, eller det er blevet væk. Man kan kontakte ATP for at få et nyt, eller man kan benytte et blankt indbetalingskort, som man udfylder med CVR-nr. og oplysning om, hvilken periode indbetalingen vedrører. ATP’s gironummer er 2550008
  Yderligere oplysninger om ATP fås hos:

  Arbejdsmarkedets Tillægspension
  ATP-huset
  Kongens Vænge 8
  3400 Hillerød
  www.atp.dk

  Feriereglerne
  Inden børnepasseren begynder at arbejde, skal arbejdsgiveren tage stilling til, om børnepasseren skal være omfattet af reglerne i ferieloven eller af lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv.
  Børnepassere er som hovedregel omfattet af ferielovens regler. Se punkt 9.3.1 for yderligere vejledning.

  Hvis børnepasseren får 3 hovedmåltider om dagen eller får kost og logi som en del af lønnen, kan det skriftligt aftales, at parterne ikke følger ferielovens regler. I stedet følges de særlige ferieregler i § 9, stk. 2-6, i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. Se punkt 9.3.2 for yderligere vejledning.
  Uanset om børnepasseren er omfattet af ferieloven eller af lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv., kan man aldrig aftale, at børnepasseren ikke har ret til ferie. Man kan heller ikke aftale, at feriepengene er inkluderet i lønnen.

  Ferielovens regler
  Ferieloven er gældende, hvis det ikke skriftligt er aftalt, at det er de særlige regler i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv., der er gældende.

  Optjening af feriedage
  Når børnepasseren arbejder 5 dage eller mindre om ugen, optjenes der 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse.
  Arbejder børnepasseren 6 dage om ugen, optjenes der 2,5 feriedag pr. måneds ansættelse.
  Feriedage, der er optjent i et kalenderår (=optjeningsår), er til brug i det efterfølgende ferieår. Det betyder, at ferie, der er optjent i 2010, skal holdes i ferieåret, der går fra 1. maj 2011 til 30. april 2012. Ferie, der optjenes i 2011, skal holdes i ferieåret, der går fra 1. maj 2012 til 30. april 2013. Uanset om børnepasseren er ansat med løn under ferie eller holder ferie med feriegodtgørelse, har børnepasseren ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse ved ansættelsens start. Børnepasseren skal først optjene ret dertil. Børnepasseren kan dog have optjent feriegodtgørelse hos en tidligere arbejdsgiver.

  Børnepassere, der optjener ret til løn under ferie
  Børnepassere, der er ansat med mindst 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side og med ret til fuld løn under sygdom og på søgnehelligdage, optjener ret til ferie med løn og ferietillæg i ferieåret. Se også afsnittet om afholdelse af ferie. Når børnepassere holder ferie med løn, har de ret til 1 pct. i ferietillæg af lønnen i optjeningsåret. Der beregnes også ferietillæg af den skattemæssige værdi af evt. kost og logi i optjeningsåret, da dette er en del af lønnen. Ferietillæg svarende til det antal feriedage, der holdes, skal udbetales senest den dag, ferien begynder. Ferietillægget kan dog også udbetales på én gang, f.eks. ved ferieårets start, men må ikke efterfølgende modregnes i forbindelse med afregning af ferie ved fratræden.

  Børnepassere, der tjener feriegodtgørelse
  Hvis børnepasseren ikke er ansat med mindst 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side, eller børnepasseren ikke har ret til fuld løn under sygdom eller på søgnehelligdage, optjener børnepasseren ret til ferie med feriegodtgørelse i ferieåret. Feriegodtgørelse beregnes som 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret, inkl. den skattemæssige værdi af evt. kost og logi i optjeningsåret, da dette også er en del af lønnen. Arbejdsgiveren skal hvert kvartal indberette og indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto.
  Afholdelse af ferie Hvis børnepasseren arbejder 5 dage eller mindre om ugen, har pågældende ret til mindst 15 dages sammenhængende ferie (hovedferie) i tiden mellem 1. maj og 30. september (= ferieperioden).
  Arbejder børnepasseren 6 dage om ugen, har pågældende ret til mindst 18 dages sammenhængende ferie i ferieperioden. Børnepasseren har også ret til, at de resterende feriedage gives i sammenhæng af 5/6 dage, men de kan lægges efter ferieperioden. Ferien skal dog holdes i det rette ferieår.
  Tidspunktet for afholdelse af ferien kan som udgangspunkt aftales mellem børnepasseren og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren har dog ret til at bestemme, hvornår ferien skal holdes. Hovedferien skal da varsles med mindst 3 måneder. De resterende feriedage skal varsles med mindst 1 måned. Uanset om børnepasseren har optjent ferie efter ferieloven eller ej, har børnepasseren ret til 25 dages ferie om året enten for egen regning eller for feriegodtgørelse optjent i et tidligere ansættelsesforhold. Hvis børnepasseren ikke har optjent feriedage hos en tidligere arbejdsgiver, kan arbejdsgiveren ikke kræve, at børnepasseren skal holde ferie.

  Særligt om børnepassere, der optjener ret til løn under ferie
  En børnepasser, som endnu ikke har optjent ret til ferie med løn, har i det første ansættelsesår ret til at holde ferie for egen regning eller med feriegodtgørelse optjent i et tidligere ansættelsesforhold. I disse situationer kan arbejdsgiveren fradrage i lønnen for hver dag, der holdes ferie.
  Hvis børnepasseren arbejder 5 dage eller mindre om ugen, må der fradrages 4,8 pct. af månedslønnen pr. feriedag. Arbejder børnepasseren 6 dage om ugen, må der fradrages 4 pct. af månedslønnen pr. feriedag.

  Feriegodtgørelse ved fratræden

  Børnepassere, der optjener ret til løn under ferie
  Når en børnepasser fratræder, og børnepasseren har været ansat med mindst 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side samt med ret til fuld løn under sygdom og på søgnehelligdage, skal arbejdsgiveren betale feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen samt af evt. skattemæssig værdi af fri kost og logi for:
  det tidligere optjeningsår, hvis børnepasseren ikke ved sin fratræden har holdt ferien, og for det indeværende optjeningsår. Har børnepasseren fået udbetalt løn under ferie og ferietillæg i optjeningsåret, skal disse beløb fratrækkes indkomsten, før feriegodtgørelsen beregnes. Selvom en arbejdsgiver eventuelt det første år har givet børnepasseren løn under ferie, skal der alligevel betales feriegodtgørelse med 12,5 pct. ved fratræden. Feriegodtgørelsen skal indbetales til FerieKonto, jf. nedenfor.

  Børnepassere, der optjener feriegodtgørelse
  Hvis en børnepasser, der har optjent feriegodtgørelse, fratræder, skal der på sædvanlig vis afregnes feriegodtgørelse efter kvartalets udløb, jf. nedenfor.


  Indberetning og indbetaling til FerieKonto
  Ved ansættelsesforholdets begyndelse får FerieKonto automatisk besked, når arbejdsgiveren får tildelt et CVR-nr. ved Skat. FerieKonto sender umiddelbart herefter en opkrævning til arbejdsgiveren vedrørende feriegodtgørelse, samt en vejledning hvor arbejdsgiveren kan sætte kryds ved ”månedsvis ansat” eller ”ansat som timelønnet”.

  Børnepassere, der optjener ret til løn under ferie
  Hvis børnepasseren optjener ret til ferie med løn og ferietillæg, skal arbejdsgiveren først indbetale feriegodtgørelse ved fratræden. FerieKonto skal derfor have besked om, at børnepasseren optjener ferie med løn i det løbende ansættelsesforhold. Feriegodtgørelse, der skal betales i forbindelse med fratræden, jf. ovenfor, skal indbetales til FerieKonto senest den 10. i måneden efter, at børnepasseren er fratrådt. I januar måned er sidste betalingsfrist dog den 17. Indbetalingskort til FerieKonto kan hentes på posthuset. Kortet skal påføres arbejdsgiverens CVR-nr. (der også er brugt ved indbetaling af ATP-bidrag), antal optjente feriedage, optjeningsår samt børnepasserens CPR-nr. Indbetaling og indberetning kan også ske via FerieKontos hjemmeside. Arbejdsgiveren har selv pligt til at sørge for, at der sker indberetning og indbetaling af feriegodtgørelse.

  Børnepassere, der optjener feriegodtgørelse
  Hvis børnepasseren optjener ret til ferie med feriegodtgørelse, skal den løbende indbetaling ske til FerieKonto. Feriegodtgørelsen, der afregnes kvartalsvis, skal indbetales til FerieKonto senest den 10. i måneden efter hvert kvartals udløb. I januar måned er sidste betalingsfrist dog den 17.
  FerieKonto sender et indbetalingskort til arbejdsgiveren. Kortet skal påføres arbejdsgiverens CVR-nr. (der også er brugt ved indbetaling af ATP-bidrag), antal optjente feriedage, optjeningsår samt børnepasserens CPR-nr. Indbetaling og indberetning kan også ske via virk.dk.
  Arbejdsgiveren har selv pligt til at sørge for, at der sker indberetning og indbetaling af feriegodtgørelse.

  Lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. (husligt arbejde)
  Hvis børnepasseren får enten kost og logi eller kost alene som en del af lønnen, kan det skriftligt aftales, at parterne ikke følger ferielovens regler. I stedet følges de særlige ferieregler i § 9, stk. 2-6 i lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., som beskrives nedenfor. Aftaler parterne ikke noget, følges ferielovens regler.

  Optjening
  Hvis børnepasseren og arbejdsgiveren skriftligt har aftalt at fravige ferieloven og i stedet bruge de særlige ferieregler i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv., er optjeningsperioden lig med ferieperioden (samtidighedsprincippet). Det betyder, at børnepasseren får ferie med løn allerede under det første års ansættelse. Børnepasseren har krav på årligt at holde 5 ugers betalt ferie.
  En børnepasser, der arbejder 5 dage eller mindre om ugen, optjener 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse, svarende til 25 dages ferie om året (5 uger).
  En børnepasser, der arbejder 6 dage om ugen, optjener 2,5 dages ferie for hver måneds ansættelse, svarende til 30 dages ferie om året (5 uger).

  Afholdelse af ferie
  Børnepasseren kan kræve, at mindst 2/5 af ferien holdes i sammenhæng i tiden 1. maj til 30. september, hvis ansættelsesperioden gør det muligt. Resterende ferie holdes delt eller i sammenhæng efter lønmodtagerens ønske. Ferie holdes med fuld løn inkl. kostpenge. Herudover betales et ferietillæg på 1 pct. af den samlede løn. Værdien af kost beregnes på grundlag af de satser, som Ligningsrådet har fastsat for de pågældende år.
  Arbejdsgiveren skal så vidt muligt sørge for, at ferien holdes inden udløbet af ansættelsesperioden. Er det ikke muligt på grund af sygdom eller tilskadekomst, betales i stedet løn og værdi af kost, samt det nævnte ferietillæg for hver mistet feriedag.

  Spørgsmål om ferieloven, ind- og udbetalinger af feriepenge fra feriekonto kan rettes til:

  Feriekonto
  ATP
  Kongens vænge 8
  3400 Hillerød
  www.atp.dk


  Vejledning om skatteregler, herunder om betaling af arbejdsmarkedsbidrag mv. kan fås hos Skat.

  Arbejdsmiljø:Oplysninger om arbejdsmiljølovgivningen kan fås ved henvendelse til:
  Arbejdstilsynet
  Landskronagade 33
  2100 København Ø
  Arbejdstilsynets hjemmeside

  Sygedagpenge
  Normalt ansættes børnepasseren månedsvist med løn under sygdom og på søgnehelligdage, svarende til, at pasningstilskuddet fra kommunen ifølge pasningsaftalen ydes månedsvist. Spørgsmålet om sygedagpenge kommer ikke på tale i disse situationer, fordi der udbetales løn under sygdom. Er der derimod tale om timelønnet ansættelse uden løn under sygdom, skal forældrene betale sygedagpenge til den ansatte.
  Som privat arbejdsgiver skal forældrene kun betale løn/sygedagpenge til børnepasseren i de første 3 uger (21 dage). Herefter refunderer kommunen løn-/sygedagpengeudgiften. For at modtage refusion fra kommunen skal forældrene anmelde fraværet til kommunens Ydelsescenter(sygedagpengekontoret) senest 4 uger fra den 1. fraværsdag. Som privat arbejdsgiver kan forældrene tegne en frivillig forsikring, som giver mulighed for at få refunderet dagpengesatsen i de 3 første sygefraværsuger fra kommunen. Kommunens ydelsescenter kan informere om reglerne for anmeldelse af sygefravær, modtagelse af refusion samt tegning af frivillig forsikring. Kommunen udleverer de blanketter, som skal benyttes i den forbindelse.

  www.nemrefusion.dk her ses også tidsfrister for sygedagpenge og barselsdagpenge

  Den frivillige forsikringsordning tegnes hos:
  Ankestyrelsen
  Amaliegade 25
  Postboks 9080
  1022 København K
  www.ast.dk

  Arbejdsskadeforsikring
  Når forældrene er arbejdsgiver, skal de tegne en arbejdsskadeforsikring. Forsikringspligten gælder uanset hvor pasningen skal foregå. Der er dog ikke pligt til at tegne forsikring, hvis børnepasserens arbejde sammenlagt med anden medhjælp i forældrenes private husholdning ikke overstiger 400 timer i et kalenderår. Hvis forældrene betaler for en plads i en privat pasningsordning, og når forældrene betaler for pasning hos en selvstændig erhvervsdrivende, skal der ikke tegnes en arbejdsskadeforsikring.

  Nærmere oplysning fås hos:
  Arbejdsskadestyrelsen
  Sankt Kjelds Plads 11
  Postboks 3000
  2100 København Ø
  Tlf. 7220 6000
  www.aes.dk

  Øvrige forsikringsforhold
  Oplysninger om øvrige forsikringsforhold ved ansættelse af en privat børnepasser kan fås fra det forsikringsselskab, hvor familien i forvejen har sine forsikringer eller ved at henvende sig til:

  Forsikringsoplysningen
  For oplysning om erhvervssygdomsforsikring kontaktes borger.dk

  Au pair
  Der gælder særlige regler for au pairs, og au pairs der kommer her til landet får kun en opholdstilladelse. De kan derfor ikke søge arbejde. Det kræver en arbejdstilladelse, og derfor er au pair reglerne og frit valg ordningen uforenelig. Unge fra Norden (Norge, Sverige, Finland og Island) skal imidlertid hverken have arbejds- eller opholdstilladelse i Danmark. Unge fra de gamle EU-lande (Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland og Østrig), samt unge fra Cypern, Malta og Schweiz skal søge opholdsbevis i statsamtet. Disse unge kan tage arbejde som børnepassere indenfor frit valg ordningen (§80). De kan blive ”ung i huset”-passere, men formelt set ikke au pairs.

  Nærmere oplysninger om au-pair ophold kan man få ved henvendelse til:
  Udlændingestyrelsen

  Opsigelsesvarsel
  Det gensidige opsigelsesvarsel mellem forældre (arbejdsgiver) og børnepasser (lønmodtager) skal aftales i forbindelse med indgåelse af pasningsaftalen og fremgå af den skriftlige aftale/kontrakt. Ved fastsættelsen af længden på opsigelsesvarslet skal der bl.a. tages hensyn til muligheden for at finde alternativ pasningstilbud til barnet/børnene, herunder et kommunalt pasningstilbud. Pasningsaftalen kan ophæves straks, hvis en af aftalens parter misligholder aftalen. Sygdom er gyldig opsigelsesgrund. Her skal det fastsatte opsigelsesvarsel byttes.

  Klage
  Forældrene kan klage over kommunens afgørelser (f.eks. manglende vilje til at godkende en pasningsaftale) til Ankestyrelsen.Klagen stiles til Ankestyrelsen, men fremsendes til Næstved Kommune, Center for Dagtilbud, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Klagen revurderes, og fastholdes afgørelsen fremsendes klageskrivelsen med Næstved Kommunes bemærkninger til nævnet.Klage over fastsættelse af tilskuddets størrelse, f.eks. I tilfælde af, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt I forbindelse med deltidspasning kan alene indbringes for kommunen.

   

  Private daginstitutioner

  Her finder du link til private daginstitutioner i Næstved Kommune.

  Børnehuset Fensmark, Naturinstitution
  Troldeslottet, Næstved
  Naturinstitutionen Skovens Børnehus, Sandved
  Noas Ark, Næstved
  Røde Hus Naturinstitution, Fuglebjerg
  Krudtuglerne, Lov

  Godkendelseskriterier til private institutioner

  Her finder du informationer om godkendelseskriterier til private institutioner.

  Godkendelse af private institutioner på dagtilbudsområdet i henhold til Dagtilbudsloven §19 og §20

  Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.2018

  Godkendelse af private institutioner på dagtilbudsområdet i henhold til dagtilbudslovens 19 OG §20

  Krav til/vilkår for private institutioner

  Lovgivning og standarder

  Institutionen skal leve op til:

  • Formålsbestemmelsen for dagtilbud jfr. Dagtilbudslovens §1 og §7
  • Dagtilbudslovens §8 og §9 vedrørende Pædagogiske læreplaner
  • Dagtilbudslovens §11 vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering
  • Samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold,sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn m.v.
  • Lokalt fastsatte kriterier, som f.eks. kommunale politikker og målsætninger, evt. krav til personalenormeringen, åbenhed og tilgængelighed for det kommunale tilsyn, afrapportering vedr. læreplaner, krav til virksomhedsplan m.v.
  • Bekendtgørelser og vejledninger.
  • Institutionen er underlagt en skærpet underretningspligt jf. Servicelovens §153.

  Institutionen er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til institutionens forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for kommunen, jf. lov om retssikkerhed § 43, stk. 2. Forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse m.v. for ansættelser og afskedigelser gælder imidlertid ikke for institutionen.

  Generelle krav

  Lokaler og indretning skal være godkendt af kommunens byggemyndighed til formålet. Institutionen skal efterleve Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af APV en gang årligt. Institutionen er omfattet af reglerne om pædagogiske læreplaner, hvilket betyder, at der skal udarbejdes læreplaner for henholdsvis 0-2 år og 3-skolestart. Det er lederen der ansvarlig for at den pædagogiske læreplan bliver udarbejder.

  Den pædagogiske læreplan skal være offentlig tilgængelig. Den pædagogiske læreplan vil blive godkendt på det årlige pædagogiske tilsyn.

  Institutionen skal være åben for børn med særlige behov, og samarbejde med de relevante kommunale instanser, og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. hvilket betyder, at institutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. Proceduren for ansøgning om ekstra ressourcer til børn med særlige behov, følger proceduren som er gældende i Næstved Kommune.

  Kommunen kan flytte barnet, hvis tilbuddet ikke matcher barnets behov. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution.

  Lederen af den private daginstitution skal være uddannet pædagog. Lederen er ansvarlig for, at der er det fornødne kvalificerede personale, så institutionen kan leve op til de nævnte love og standarder. For alle ansatte (gælder også studerende, elever, personale i jobtræning m.m.) skal der indhentes relevant straffeattest, ligesom ansættelsen er betinget af en ren børneattest. Institutionen skal være åben overfor modtagelse af pædagogstuderende, PA elever, jobtræningspersoner, personer i fleksjob og praktikanter fra kommunens folkeskoler.

  Der skal tales dansk i institutionen, og institutionen skal understøtte integrationen til det danske samfund, samt følge kommunale retningslinjer for sprogstimulering.

  Der skal udarbejdes politikker/procedure på de områder som fastsættes af Byrådet f. eks. Trivselspolitik, sorg og krise, børn på tur, børn som forlader institutionen, kost/bevægelsespolitik, børns seksuelle lege, syge børn (herunder medicingivning), samt institutionen selepolitik (vuggestuebørn). Institutionen skal have fastsat regler for befordring af børn.

  Institutionen skal mindst have tegnet en ulykkesforsikring for dens børn.

  Optagelsesregler

  Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse, og er forpligtet til at optage børn, hvis der er
  ledig kapacitet i institutionen.
  Optagelseskriterierne skal fremgå af institutionens vedtægter.
  Optagelseskriterierne skal følge almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Hverken formelt eller reelt må visse grupper udelukkes for optagelse. Institutionen skal være tilgængelig for børn med handicap.
  Optagelse kan alene nægtes, hvis institutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven.

  Aldersgruppe og antal børn:

  Fastsættes for den enkelte institution.


  Åbningstider:

  Institutionen fastsætter selv åbningstider

  Lukkedage:

  Institutionens bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.

  Forældrebestyrelse:

  Forældrene skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende institutioner. Det vil sige, at forældrebestyrelsen som minimum skal have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principper for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen.

  Vedtægter:

  Institutionen skal udarbejde vedtægter, som skal vedlægges ansøgningen om godkendelse. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, evt. specielt formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud m.v.

  Sikkerhedsstillelse og økonomi

  Følgende stilles krav om ved godkendelse af en privat institution:

  Depositum

  Samtidig med ansøgning om godkendelse skal der indbetales et depositum til kommunen på 30.000 kr., som tilbagebetales, når der er truffet afgørelse.

  Driftsgaranti:

  Der kræves sikkerhedsstillelse på et beløb svarende til 1 måneders brutto driftsudgifter af en tilsvarende kommunal institution.

  Økonomisk hæderlighed:

  Institutionen skal have orden i sin økonomi, have opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og er hæderlig i sin erhvervsudøvelse.

  Budget og regnskab

  Inden 1. marts fremsendes institutionens regnskab til orientering, hvor der angives, hvilket formål et eventuelt overskud går til.

  Tilskud

  Den private institution modtager et driftstilskud pr. barn fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til at modtage en plads under den kommunale pladsgaranti. Driftstilskuddet fastsættes efter barnets alder og beregnes ud fra de gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. barn i aldersvarende dagtilbud i kommunen.
  Tilskuddet udbetales på baggrund af en minimums ugentlig åbningstid på 50 timer. Hvis der er deltidspladser, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt.
  Herudover gives et bygningstilskud, som er fastsat på baggrund af de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe i en selvejende institution, samt et administrationsbidrag på 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et aldersvarende tilbud i kommunen. Administrationsbidraget dækker udgifter tilbogføring, budget, regnskab, revision og personalejuridisk  bistand.
  Kommunen beregner og beslutter økonomisk og pædagogisk fripladstilskud samt søskendetilskud. Kommunen betaler udgiften til økonomisk- og pædagogisk friplads samt søskenderabat efter de gældende regler. Lederen af institutionen skal sikre, at forældrene vejledes om mulighederne for fripladstilskud,
  og at en meddelelse om reglerne opslås i daginstitutionen, og efter anmodning udleveres til forældrene. Den private institution fastsætter og opkræver selv forældrebetalingen, og der er ingen bindinger for fastsættelsen.
  Hvis forældrene ikke betaler for opholdet i institutionen, er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene, og må som udgangspunkt anses for forældrenes opsigelse af dagtilbuddet. Institutionen vil her have ret til at opsige barnet med et mellem forældrene og institutionen aftalt varsel. Inddrivelse af eventuelle restancer må derfor henvises til privat søgsmål.
  Tilskuddene fastsættes og offentliggøres af Byrådet engang om året i november måned, og er gældende for det kommende år.
  Børn fra andre kommuner kan optages, og tilskuddene kan derfor komme fra flere kommuner. Beregningen sker i bopælskommunen.

  Tilsyn og kontrol:

  Tilsynet skal se til, at forældre og børn i kommunen får den service, som de har krav på, og at dagtilbuddet er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. Tilsynet skal forholde sig til opfyldelse af dagtilbudslovens bestemmelser, opfyldelse af godkendelseskriterierne, institutionens egne mål, pædagogiske læreplaner og krav ifølge anden lovgivning m.v.

  Kommunen skal bl.a. påse:

  • at personalet har de fornødne kvalifikationer
  • at institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne
  • at opgaverne løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de stillede mål


  Den private institution er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn, og det løbende kommunale tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret i hele institutionens åbningstid.
  Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som måtte være nødvendigt for at kunne udøve tilsynet. Kommunen har pligt til straks at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget.
  Kommunen skal ikke føre økonomisk tilsyn med den private institution. Men den private institution har pligt til, at oplyse og evt. dokumentere, at tilskuddet ikke går til ulovlige formål.

  Forhold vedrørende ophør

  Misligholdelse

  Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til institutionen bortfalder

  Konkurs

  Hvis institutionen går konkurs, kan kommunen vælge at købe institutionen og overtage driften.
  Virksomhedsoverdragelsesloven finder i givet fald anvendelse.
  Hvis kommunen ikke ønsker at købe institutionen, vil den blive nedlagt eller solgt til anden
  side af konkursboet. Kommunen hæfter således ikke for de ansattes krav på løn og feriepenge.

  Erstatningsansvar

  Institutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om f.eks. aktieselskaber
  eller anpartsselskaber og er ikke ansvarlig over for kommunen.

  Godkendelsesprocedure

  Hvornår kan søges?

  Der kan søges hele året.

  Ansøgningsskema

  Der skal anvendes ansøgningsskema, som er offentliggjort på Næstved Kommunes
  hjemmeside.

  Procedure

  Behandlingen af ansøgningen er delt op i 2 faser: vurdering af minimumskrav og ved opfyldelse af minimumskravene dernæst vurdering i forhold til de stillede krav.

  Behandlingstid

  Indenfor 14 dage kvitteres ansøgeren for modtagelse af ansøgningen.
  Afgørelse af ansøgningen vil normalt kunne ske indenfor 3 måneder, under forudsætning af alle oplysninger er beskrevet fyldestgørende.

  Klageadgang

  Klage over fastsættelse af kommunens krav og vilkår kan afhængig af klagens art påklages til kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen.

  Kommunens afgørelse om godkendelse af en privat institution, som efter institutionens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn.
  Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning m.v., hvilket er samme betingelser som for forældre til børn i kommunale tilbud.

  Tilskud til pasning af egne børn

  Hvis du selv ønsker at passe dit barn, er der mulighed for at vælge et økonomiske tilskud fra barnet er 26 uger og indtil den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år., jf. Dagtilbudslovens §§ 86 – 91.

  Tilskuddet kan søges med start fra d. 1. eller d. 16. i en måned.
  Tilskuddet bevilges ikke med tilbagevirkende kraft.

  1. Du skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer
   (med dette menes, at der skal kunne fremlægges dokumentation for, gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende dokumentation)
  2. Du må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst (f.eks. barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension) eller have en arbejdsindtægt, dog kan du få udbetalt feriegodtgørelse samtidig med tilskuddet til pasning af egne børn.
  3. Du må ikke være omfattet af § 13, stk. 10 og § 13 f, stk. 1-4, jf. 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik (Det betyder, at personer, hvis ægtefælle modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og som enten frivilligt er blevet hjemmegående og derfor ikke får hjælp efter aktivloven, eller som har mistet retten til hjælp på grund af 225 timers reglen, ikke kan modtage tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudsloven). 
  4. Du skal have opholdt dig i riget i 7 ud af de seneste 8 år. Med riget menes Danmark, Grønland og Færøerne.

  Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber, og om ophold gælder ikke hvis du er EU/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

  Der kan søges om tilskud til pasning af egne børn via Nembørn

  • Log på nemboern.naestved.dk med nemID.
  • Vælg ansøgerens navn
  • Vælg økonomi
  • Vælg privat pasning
  • Under ansøgningstype vælges ”Pasning af egne børn”
  • Udfyld perioden for pasningsordningen
  • Der skal erklæres på tro og love, at der ikke er indtægt i perioden
  • Angiv hvilke børn der skal indgå i ordningen
  • Vedhæft dokumentation på sprogkundskaber
  • Tryk ”Bestem tilskud”, og derefter ”Send ansøgning”.
  • Når ansøgningen er godkendt eller afslået, modtager du besked i NemPost på nemboern.naestved.dk
  • Tilskuddet er et alternativ til at få dit barn optaget i et dagtilbud. Forældre kan derfor ikke samtidig med at de modtager tilskud til pasning af egne børn, have det samme barn indmeldt i et dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 19 og 21, eller modtage tilskud til privat børnepasning efter dagtilbudsloven § 80. Det betyder, at hvis du har booket plads i et dagtilbud og dit barn endnu ikke er startet skal du annullere bookingen. Hvis dit barn er startet, skal du udmelde af dagtilbuddet, og du skal her være opmærksom på opsigelsesvarslet.
  • Tilskuddet fastsættes af Byrådet hvert år i forbindelse med fastsættelse af øvrige takster. Typisk i november måned. Tilskuddet fremgår af Næstved Kommunes takster, og udgør pr. 1. januar 2023 6.033 kr.
  • Tilskuddet kan ydes i minimum 8 uger og maksimalt 1 år.
  • Tilskuddet gives fra det tidspunkt, dit barn kan tilbydes plads i et dagtilbud.
  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst, der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.
  • Du skal have bopæl i Næstved Kommune.
  • Modtager du tilskud til pasning af egne børn og samtidigt har et andet barn i f.eks. børnehave eller SFO, er du ikke berettiget til søskendetilskud.
  • Der kan ikke ydes støtte efter dagtilbudsloven til barnet.

  Tilskud til pasning af egne børn er sidestillet med en offentlig forsørgelsesydelse efter § 26, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis en tilskudsmodtagers ægtefælle modtager kontanthjælp med videre, fradrages tilskuddet til pasning af egne børn i kontanthjælpen, hvis denne overstiger den kontanthjælp, som tilskudsmodtageren ville have været berettiget til, hvis pågældende ikke havde fået tilskud til pasning af egne børn. Hvis tilskuddet til pasning af egne børn er lavere end kontanthjælpen, suppleres tilskuddet ikke op til kontanthjælpsniveauet.

  Der kan modtages tilskud til pasning af tre forskellige børn enten samtidigt eller i en forskudt periode, så længe der for det enkelte barn kun er tale om ét tilskud. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

  Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperioden. Ved opdeling af tilskudsperioden kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til ydelser og opfylder betingelserne for tilskud.

  Hvis du efter tilskudsperiodens ophør ønsker dit barn passet i et dagtilbud, skal du selv booke en plads. Vilkårene for booking er de samme, som hvis du ikke havde modtaget tilskud. Det betyder at der ikke er garanti for et bestemt dagtilbud, men en plads, hvor der måtte være ledigt.

  Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, skal du kontakte Pladsanvisningen.

  Hvis du fraflytter Næstved Kommune, skal du give besked til Pladsanvisningen og tilskuddet ophører.

  Der kan klages til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser om godkendelse af tilskud.

  Klager behandles efter reglerne i retssikkerhedslovens kapitel 10.

  Klager over tilskuddets størrelse samt andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen kan kun indbringes for kommunen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

  Dagtilbudsloven Kap. 16
  Retssikkerhedsloven Kap. 10
  Lov om aktiv socialpolitik

  Kontakt

  Center for Dagtilbud og Skole

  Telefon: 5588 3060

  Pladsanvisningen

  Andre relevante artikler