Gå til hovedindhold
Nyhed

Miljøtilladelse til fasanhold på Skelbyvej 119, 4171 Glumsø

Næstved Kommune har den 13.6.2024 meddelt miljøtilladelse efter §16b i husdyrbrugloven til at udvide og lovliggøre fasanholdet på Skelbyvej 119, 4171 Glumsø.

13. jun. 2024

Indhold

  Du kan læse afgørelsen om at vi har tilladt at lovliggøre en eksisterende fasanproduktion og tillade at udvide produktionen. Vi har meddelt miljøtilladelsen efter §16b i husdyrbrugloven og du kan læse afgørelsen herunder:

  Afgørelse om miljøgodkendelse til Skelbyvej 119, 4171 Glumsø

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med MitID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Det vil sige senest den 11.7.2024.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver MitID)