Gå til hovedindhold

Den kommunale ungeindsats

Næstved Kommune er forpligtet til at hjælpe alle kommunens unge godt på vej mod uddannelse eller job gennem den sammenhængende kommunale ungeindsats. Aldersgruppen dækker over unge fra 7. klasse t.o.m. 29-årige.

05. mar. 2020
Ung, der tager et skridt fra et plateau til et andet

Indhold

  Organisering af den kommunale ungeindsats

  Målgruppen for den sammenhængende ungeindsats er 7. klasse til det 29. år. Det vil sige, at det er en målgruppe, der går på tværs af centre og politiske udvalg i Næstved Kommune. Derfor forankres ungeindsatsen tværfagligt på alle niveauer i organisationen.

  Den daglige drift

  Den sammenhængende ungeindsats er bygget op omkring uddannelsesvejledere, kontaktpersoner, mentorer, ungeguides, sagsbehandlere og et tværfagligt afklarings- og udviklingsteam med faste mødeintervaller. Dette med henblik på at koordinere de unges sager på tværs og bringe de relevante fagligheder i spil, så den unge oplever én indgang til kommunen. 

  Uddannelsesvejlederne er centrale medarbejdere i den brede indsats, som de fleste unge vil møde, primært i grundskolen, men også i jobcentret. Nogle unge vil have behov for intensiveret vejledning og støtte. Overstiger behovet det, som uddannelsesvejlederen kan levere, kan uddannelsesvejlederen bringe den unges sag ind i afklarings- og udviklingsteamet, som kan træffe beslutning om en forstærket indsats, herunder spørgsmål om et eventuelt forløb på Den forberedende Grunduddannelse.

  Det tværfaglige afklarings- og udviklingsteam ledes af ungelederen i Center for Arbejdsmarked.

  Varetagelse af vejledningsopgaverne

  Uddannelsesvejlederne er centrale medarbejdere i den brede ungeindsats. Uddannelsesvejlederne, der er ansat under Næstved Ungdomsskole, varetager vejledningsopgaverne i grundskolen og for de 15 - 17 årige, der står uden for uddannelse og job. Uddannelsesvejlederne, der er ansat i  Center for Arbejdsmarked, varetager vejledningsopgaverne af unge efter grundskolen og op til det 29. år.

  Andre relevante artikler