Gå til hovedindhold
Nyhed

Tilladelse til midlertidigt at oplagre jord på Kalkerupvej 15, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har den 18.6.2024 meddelt tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til midlertidigt at oplagre jord på Kalkerupvej 15, 4684 Holmegaard i forbindelse med et fjernvarmeprojekt.

18. jun. 2024

Indhold

  Oplaget etableres på eksisterende plads til modtagelse af jord, vejtabel og asfalt fra graveområdet. Du kan se hele den sammenskrevne miljøgodkendelse på linket herunder

  Afgørelse om tilladelse til midlertidigt jordoplag på Kalkerupvej 15, 4684 Holmegaard

  Klagevejledning

  Tilladelsen er meddelt efter § 19 og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.
  Klagefristen er senest 4 uger efter annonceringen. Eventuel klage skal ske senest den 16.7.2024.

  Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune. En klage til Miljø og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.

  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)

  Andre relevante artikler