Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Landzonetilladelse til etablering af servicevej samt opsætning af lysmaster og støjvæg på Gormsvej 3, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har den 3. juli 2024 givet landzonetilladelse til etablering af en servicevej samt opsætning af lysmaster og støjvæg på Gormsvej 3, 4684 Holmegaard

03. jul. 2024

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af en servicevej samt opsætning af lysmaster og støjvæg til en kunstgræsbane på matrikel nr. 8bc, Toksværd By, Toksværd, hørende til Gormsvej 3, 4684 Holmegaard.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.
   
  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 31. juli 2024.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)