Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på Vordingborg Landevej 2, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 11. juni 2024 givet landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle på Vordingborg Landevej 2, 4700 Næstved

11. jun. 2024

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle på matrikel nr. 7a, V.Egesborg By, V.Egesborg, i tilknytning til ejendommen Vordingborg Landevej 2, 4700 Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.
   
  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 9. juli 2024.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)