Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Landzonetilladelse til udvidelse af arealer til musikfestivalen "Musik over Præstø Fjord"

Næstved Kommune har den 17. maj 2024 givet landzonetilladelse til udvidelse af arealer til musikfestivalen "Musik over Præstø Fjord"

17. maj 2024

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til udvidelse af festivalpladsen ved ibrugtagning af et ca. 4.200 m2 stort markareal, del af matr. nr. 5a, Nr. Smidstrup By, Snesere, tilhørende ejendommen Smidstrupvej 57, 4733 Tappernøje.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.
   
  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 14. juni 2024.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)