Gå til hovedindhold
Nyhed

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på Ved Strandskoven 7, 4736 Karrebæksminde

Næstved Kommune har den 26.3.2024 givet landzonetilladelse til at etablere et stort solcelleanlæg på matrikel 20d, Karrebækstorp By, Karrebæk, beliggende på Ved Strandskoven 7, 4736 Karrebæksminde.

27. mar. 2024
Billede af solceller, opstilling på mark

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til at etablere et 242 m2 stort solcelleanlæg på matrikel 20d, Karrebækstorp By, Karrebæk, beliggende på Ved Strandskoven 7, 4736 Karrebæksminde.

  Du kan læse afgørelsen med vilkår herunder:

  Afgørelse om landzonetilladelse til Ved Strandskoven 7, 4736 Karrebæksminde

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.
   
  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med MitID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen den 27.marts 2024. Det vil sige at klagen skal være indgivet senest den 24.april 2024.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)