Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed
Natur

Tilladelse til etablering af vadested i Saltø Å

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til etablering af vadested i Saltø Å i vådområde Syvhøje.

27. mar. 2024

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt vandløbstilladelse til etablering af vadested på nedre Saltø Å.

  Vadestedet etableres indenfor vådområdet Syvhøje ved st. 1600-1700 i Saltø Å.

  Du kan hente vores afgørelser som pdf.
  Vandløbsafgørelse (pdf. nyt vindue)

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø, tlf. 5588 6190 eller
  vandloeb@naestved.dk

  Klagevejledning
  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal være indgivet senest 4 uger fra annoncering, dvs. senest den 24. april 2024. 
  Vandløbsafgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. 
  Du klager via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Her finder du det respektive klagenævn og logger ind med NEM-ID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.