Gå til hovedindhold
Natur

Natura 2000 handleplaner er vedtaget

Natura 2000-handleplaner 2022-2027 for Næstved Kommune

03. jul. 2024

Indhold

  Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget har den 3.juni 2024 godkendt handleplaner for Natura 2000 område nr. 162, nr. 163, nr. 169 og nr. 169. Planerne kan du læse her:

  nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø
  nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds mose og Porsemosen
  nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund
  nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk fjord og Knudshoved Odde

  Hvad er Natura 2000?

  Natura 2000 er betegnelsen for EU-beskyttede naturområder. Udpegningen af områderne skal ”bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene”
  Næstved Kommune skal sikre gennemførsel af en vedtaget handleplan. Handleplanerne udmønter de statslige Natura 2000-planer og de beskriver på et overordnet niveau de indsatser, som Næstved Kommune i planperioden skal iværksætte, i samarbejde med lodsejere og staten, for at realisere Natura 2000-planen.

  Hvis du vil klage
  Du kan finde en klagevejledning her

  Natur

  Næstved Kommune byder på masser af vild natur. Som kommune plejer og beskytter vi naturen, men vi har også brug for din hjælp til for eksempel at opdage bjørneklo. Du kan også ansøge om at få anlagt et vandhul eller en sø.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver MitID)