Børn og unge med særlige behov

Døgndiamanten

21. apr 2020 Unge

Døgndiamantens ydelser er at varetage omsorgen og behandlingen af udsatte og svært omsorgssvigtede unge og voksne med og uden diagnoser.

Tilbud til unge og deres forældre

25. mar 2020 Børn

I Næstved Kommune er der forskellige tilbud til unge mellem 15 og 23 år, der har et særligt behov for støtte - og deres forældre.

Specialundervisning

31. jan 2020 Skole

I Næstved Kommune er økonomi til og ansvar for specialundervisningen udlagt til de til de enkelte distriktsskoler således, at skolen har det fulde faglige og økonomiske ansvar for alle skolepligtige børn bosiddende i skoledistriktet. Det overordnede formål er at skabe bedre løsninger for skoledistriktets sårbare børn inden for den afsatte økonomiske ramme bl.a. ved at give skolerne mere råderum/fleksibilitet og motivere til lokale løsninger, hvor dette er muligt. Det er hensigten at skabe nye og kvalitativt lige så gode eller bedre løsninger i arbejdet med sårbare børn. Løsninger, som især vil gavne de børn, som vil kunne profitere af mere differentierede løsninger bl.a. ud fra inklusionsprincippet, nærhedsprincippet og princippet om mindsteindgreb.

En stak farverige bøger

Ordblindhed

30. jan 2020 Skole

I Næstved Kommune arbejder vi ud fra en inkluderende, differentieret tilgang, som betyder at undervisningen af ordblinde foregår som en integreret del af den almindelige undervisning.

Tale- høreTeamet

29. jan 2020 Skole

Tale- hørekonsulenterne tager sig af børn med tale- høre- og sproglige problemer.

Pige der lytter

Ergo- og Fysioterapi

28. jan 2020 Sundhed

Børneterapeut tilbuddet i Næstved Kommune er for børn fra 0 år - skolestart med motoriske vanskeligheder. Næstved kommunes tilbud til ergoterapi og fysioterapi er beskrevet i et indsatskatalog, som findes nederst på siden.

Billede af fødder der trænes i træningsbånd - Barn som laver træning med sine ben

FamilieNetværket / Familiebehandling

Familie

FamilieNetværket er et af Børn og Unge Centrets tilbud til børnefamilier i Næstved Kommune. FamilieNetværket yder hjælp og støtte til børnefamilier, for at forebygge og modvirke mistrivsel og fejludvikling hos børn. FamilieNetværkets formål er at yde tidligst mulig hjælp til børnefamilier, således at forældrene bliver i stand til bedst mulig at drage omsorg for deres børn, og børnene kommer i god udvikling, og som i sidste ende kan forebygge anbringelser af børn udenfor hjemmet.

Efterårsbillede af en dreng, som får hjælp af en voksen til at samle blade

Børn med handicap

Børn

Hvis du har et barn, som har et fysisk eller psykisk handicap eller en kronisk eller langvarig sygdom, er det muligt at få hjælp og vejledning fra centerets sagsbehandler. Det er barnets bopæl, der bestemmer, hvem der er barnets sagsbehandler.