Gå til hovedindhold

Overblik over kommunens borgerinddragende arbejde

I Næstved Kommune inddrager vi borgerne. Det sker hver dag i mange forskellige sammenhænge og på mange forskellige måder.

Indhold

  I Næstved Kommune engagerer vi dig som borger i det, der rører sig i kommunen. Nogle gange før en beslutning træffes, nogle gange undervejs i en beslutningsproces og andre gange, når beslutningen skal implementeres og føres ud i livet.

  Vi gør det blandt andet, når vi afholder åbne borgermøder eller inviterer brugere, beboere, pårørende mv. til dialogmøder, når vi gennemfører høringer og udsender spørgeskemaundersøgelser og når vi arbejder med borgerbudgetter i et lokalområde.

  Vi gør det også via de mere traditionelle brugerinddragende fora som fx råd, nævn, bestyrelser, følgegrupper, hvor borgere og brugere stiller op og vælges (hvor du som borger eller bruger kan stille op og vælges) for en periode.

  CitizenLab - engager dig i udvalgte projekter eller stil borgerforslag

  Som supplement til det velkendte og eksisterende, har du som borger også mulighed for at orientere og involvere dig i udvalgte projekter via kommunens digitale platform for borgerdialog og borgerinddragelse - CitizenLab i Næstved Kommune. Flere projekter og aktiviteter, hvor du kan sætte dit aftryk og dit præg, vil komme til.

  Du kan også, som det seneste nye, fremsætte borgerforslag til Byrådet og samle digitale underskrifter til dit forslag inde på platformen. Ligesom du online kan give din opbakning og underskrift til en anden borgers forslag.

  Du kan til enhver tid og uden at være registreret bruger læse om de igangværende projekter og se hvilke borgerforslag som er blevet stillet.

  Næstved Kommunes borgerinddragelse beror på anbefalinger i ”Bring de rette i spil” 2014" - hent pdf'en her

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)