Velfærdsteknologi

Teknologier kan lette hverdagen og gøre det nemmere at bestemme selv i eget liv. Næstved Kommune vil gerne introducere borgerne for teknologier og hjælpemidler, der kan hjælpe dem med at blive mere selvhjulpne.

Velfærdsteknologi Spiserobot

Vi har bl.a. indrettet en lejlighed med masser af hjælpemidler til inspiration og har også en række projekter, hvor vi afprøver og introducerer borgere til nye teknologier.

Besøg velfærdsteknologilejligheden

På Tove Ditlevsens vej finder du en lejlighed indrettet med en række hjælpemidler – velfærdsteknologier – som inspirerer til en lettere og mere selvstændig hverdag. Her er der mulighed for at afprøve hjælpemidlerne og få information om, hvordan de anskaffes.

Se Katalog over teknologiske hjælpemidler

Du kan besøge lejligheden sammen med din pårørende efter aftale. For yderligere information kontakt tlf: 5588 1200 eller csa@naestved.dk

Velfærdsteknologilejligheden ligger på Tove Ditlevsens vej 8, 1 sal, lej 2.

Film fra en lejlighed med velfærdsteknologi
Film fra en lejlighed med velfærdsteknologi

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre

Telefon: 5588 1200

Send digital post (kræver nemid)