Gå til hovedindhold
Byggegrunde

Udbud af storparceller til boliger på Skyttemarken i Næstved

Storparceller til boligbyggeri på de nye veje Engpibervej og Storpibervej

Billede af skilt foran Skyttemarken i Næstved

Indhold

  De to sidste storparceller i det attraktive boligområde Skyttemarken udbydes til salg.

  Parcellerne er velbeliggende ved store grønne områder med nem adgang til by og storcenter og tæt på centrale trafikforbindelser.

  De tre første storparceller er allerede bebygget – og nu er der mulighed for at udvikle de to sidste storparceller ved den tidligere garderhusarkaserne i Næstved.

  • Matr.nr. 229 az, Næstved Markjorder (Engpibervej) har et areal på 31.010 m2 og
  • matr.nr. 229aæ, Næstved Markjorder (Storpibervej) har et areal på 25.028 m2.

  Storparcellerne udbydes som projektejendom på en kombination af pris og projekt for en vejledende pris pr. storparcel på 12 mio. kr. ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Der kan bydes på en af parcellerne eller på begge parceller samlet.

  Spørgsmål til udbudsvilkår kan rettes til Grundsalg eller på telefon 5588 5020.

  Forrige Næste

  Salgsvilkår

  • Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt Kommunestyrelseslovens § 68.
  • Næstved Kommunes datapolitik Skyttemarken.

  Købstilbud skal være skriftlige og angive en fast købesum. Købstilbud skal afgives på blanket til købstilbud og skal være ledsaget af materiale, der i tekst og billeder beskriver tilbudsgivers projekt. Købstilbuddet skal være ledsaget af bankgaranti eller erklæring fra bank om tilbudsgivers betalingsevne.

  Udbuddet gennemføres i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og i medfør af bek.nr. 396 af 3.3.2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen) samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af dette udbudsmateriale med tilhørende bilag. Næstved Kommune forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud. 

  FAQ

  Der kan bygges punkthuse/etageboliger i op til tre etager. Delområde I kan også bebygges i en kombination af punkthuse/etageboliger og rækkehuse/klyngehuse, hvis punkthuse/etageboliger etableres mod Skyttemarksvej og rækkehuse/klyngehuse i den sydlige del af byggefeltet. Bebyggelse skal respektere byggefelter og øvrige afstandskrav.

  Relevante artikler